02 269 96 83

Personen- en familierecht

Naamswijziging, privacy en bewindvoering

Afstamming en adoptie

Verblijfsregeling en onderhoudsgeld en kostenregelingen voor kinderen

Ouders die uit elkaar gaan (ongeacht na huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning), dienen een regeling te treffen wat de tenlasteneming van de kosten betreft, alsook bij wie de kinderen wanneer zullen verblijven. Deze regeling kan in de loop der jaren ook aan wijzigingen onderhevig zijn. Ons kantoor helpt U bij een redelijke berekening van onderhoudsgelden. Voor zover geen akkoord tot stand kan komen, begeleiden wij U bij de procedure voor de Familierechtbank.

Huwelijk, echtscheiding, verdeling van het huwelijksvermogen na scheiding, wettelijke en feitelijke samenwoning

Eens de scheiding achter de rug is, dient de huwgemeenschap ook nog verdeeld te worden. Wij begeleiden de bewerkingen van vereffening en verdeling bij de notaris. Ook na een wettelijke/feitelijke samenwoning werd heel wat gemeenschappelijk aangekocht en hebben de partners financiële investeringen gedaan in elkaar. Wij zoeken de juiste juridische weg om voor U vergoeding te bekomen.

Verwantschap, aanverwantschap en alimentatie

Erfrecht

U bent geroepen tot een nalatenschap, maar er blijft onenigheid bestaat over de verdeling van de tegoeden? Ons kantoor staat U bij tijdens minnelijke verdelingen bij de notaris, alsook zorgen wij voor een gerechtelijke verdeling met de aanstelling van een notaris indien er geen overeenkomst kan worden gevolgen. Ons kantoor begeleid U tijdens de vergaderingen bij de notaris en waakt over Uw belangen.

Heeft u graag meer info?

Contacteer ons voor al uw vragen, we helpen u graag verder!